A A A K K K
для людей із порушенням зору
Південна міська територіальна громада
Харківська область, Харківський район

Голова громади

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Брюханов Олександр Миколайович

голова Південної міської громади

Громадянин України,  народився  07 квітня  1956р. в селі   Берестовенька, Красноградський район, Харківська область.

  • У 1973 році закінчив середню школу,
  • У 1975 році закінчив  Харківський кооперативний технікум. 
  • З 1982р по 1983р служив у лавах Радянської армії.

Має вищу освіту:  в 1994 році закінчив Харківський державний економічний університет.

Трудову діяльність розпочав з 1975 року

Місяць і рік

Посада із зазначенням установи, організації, підприємства тощо

вступ

звільнення

02.09.1975

10.11.1976

Товарознавець, Краснокутський ССТ

16.11.1976

01.02.1979

Завторг, Власівське ССТ

06.02.1979

28.02.1980

Товарознавець, Красноградський комбінат харчування

01.03.1980

04.06.1980

Інженер з обладнання, Красноградський комбінат харчування

05.06.1980

03.08.1981

Товарознавець, Красноградський комбінат харчування

02.09.1981

01.05.1982

Товарознавець відділу забезпечення, завод ЗБК №5

01.05.1982

09.06.1982

В.о. інженера відділу забезпечення, завод ЗБК №5

01.06.1983

01.03.1984

Вантажник,  завод ЗБК №5

06.03.1984

05.06.1986

Заступник начальника відділу забезпечення, завод ЗБК №1

06.06.1986

28.02.1988

В.о. начальника відділу забезпечення, завод ЗБК №1

01.03.1988

30.06.1995

Начальник відділу забезпечення, завод ЗБК №1

01.07.1995

30.04.2000

Начальник відділу забезпечення, ДП „УПТК”

01.05.2000

04.03.2001

Заступник директора, ВАТ „УПТК”

05.03.2001

12.04.2002

Директор, ВАТ „УПТК”

У 2002 році Олександр Миколайович був обраний Головою Південноміської ради Харківського району Харківської області.

Згідно з Законом України «Про об’єднання територіальних громад»  в  2020 році  була утворена  Південна міська територіальна громада. Переважною  більшістю голосів Брюханов Олександр Миколайович знову був обраний міським головою.

За вагомі успіхи, результативну працю, високий фаховий  рівень  в розвитку місцевого самоврядування відзначений Почесними грамотами та званням:

Подяка від Президента України за багаторічну  сумлінну працю, високий професіоналізм.  Дипломом  Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва  та місцевого самоврядування.  Почесна грамота Харківської обласної державної  адміністрації та Харківської обласної ради за  особистий внесок у соціально-економічний розвиток територіальних громад. Почесна грамота Харківської обласної  федерації бойового та спортивного самбо, обласної ради ветеранів бойового та спортивного самбо за багаторічну підтримку учнівської молоді, значний внесок у розвиток та популяризацію спорту в Харківській області. Подяка Спілки підприємців Харківської області. Почесна відзнака Харківської обласної ради «Слобожанська слава».

Грамоти від Харківської обласної організації інвалідів війни , Харківської районної організації ветеранів України за особистий внесок у розвиток ветеранського руху, за чуйне та дбайливе ставлення до ветеранів. Наказом головного атамана Слобожанського козацького округу присвоєне  козацьке звання генерал-майора.


Особистий прийом громадян:

м.Південне, вул.Гагаріна,82

Понеділок

13.00-17.00

тел:( 057) 746-63-96

 


ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

Витяг з Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280

Стаття 12. Сільський, селищний, міський голова

1. Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідно села (добровільного об’єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста.

2. Сільський, селищний, міський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі. Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

3. Сільський, селищний, міський голова очолює виконавчий комітет відповідної сільської, селищної, міської ради, головує на її засіданнях.

4. Сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

5. На сільських, селищних, міських голів поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

Стаття 42. Повноваження сільського, селищного, міського голови

1. Повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання. Повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до частин першої та другої статті 79 цього Закону.

2. У разі звільнення з посади сільського, селищного, міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження сільського, селищного, міського голови здійснює секретар відповідної сільської, селищної, міської ради. Секретар сільської, селищної, міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови і до моменту початку повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на чергових місцевих виборах.

3. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених статтею 79 цього Закону, що має наслідком звільнення його з посади. Не пізніш як на п’ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті сільського, селищного, міського голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського, селищного, міського голови.

Таке клопотання розглядається Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідного сільського, селищного, міського голови.

4. Сільський, селищний, міський голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

11—1) вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

11—2) вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

18—1) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

5. Сільський, селищний, міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

6. При здійсненні наданих повноважень сільський, селищний, міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним — перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Сільський, селищний, міський голова щорічно звітує відповідно сільській, селищній, міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами відповідної ради.

7. Сільський, селищний, міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради сільський, селищний, міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь